Вісник БУМіБ № 1(17)2012

Антошкина Л. И.
Висящев В. А.
Казакова М. С.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСАХ: СООТНОШЕНИЕ СТИХИИ РЫНКА И УПРАВЛЯЕМЫХ ПРОЦЕССОВ

Антошкин В. К.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В СИСТЕМЕ ДЕФИНИЦИЙ

Єлісєєнко О. В.

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Смуни С.

ИНТЕГРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ И СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВ

Антошкина Л. И.
Беседін В. Ф.

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Бажан І. І.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ОЦІНКИ

Богославець О. Г.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Заболотня К. О.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Каткова Т. І.

ННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО ПРИСКОРЕННЯ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНИХ КРИЗОВИХ РИЗИКІВ ДЛЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Клименко А. А.

СУТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Курова Т. Г.

МОДЕЛЮВАННЯ КРИМІНОГЕННОЇ ОБСТАНОВКИ В МІСЦЯХ РОЗМІЩЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Матвійчук Л. Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Ніколенко Л. М.

ЗМІНА МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Пенькова О. Г.

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ НА ДОВГОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ

Стеченко Д. М.
Тимошенко Н. Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ТИПУ

Шульга Ж. О.

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Гречина І. В.

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПОТЕНЦІАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Джеджула В. В.

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ

Ісаєва Т. М.

НЕЧІТКО-МНОЖИННИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Кожухівська Р. Б.

ІНФОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ІНТЕРНЕТ

Крикуненко Д. О.

РАДАРНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Лепілкін С. В.

ПРЯМЕ СТРАХУВАННЯ» ЯК НОВИЙ КАНАЛ ПРОДАЖУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Макаренко Ю. П.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Маркова Н. О.

МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ У МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Олійник Є. О.

ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В ДОСЯГНЕННІ ВИРОБНИЧОЇ СТРАТЕГІЇ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Сільченко І. А.

ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Соломянюк Н. М.
Сологуб О. П.

СПОЖИВЧА ЦІННІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Фролова Г. І.
Фролова В. Ю.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

П’ятак І. В.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Транченко Л. В.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ

Комарова І. В.

ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Лега Н. Ю.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

Соловйов В. І.

БАНКІВСЬКА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ

Майданевич П. Н.
Емцова М. С.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Олексенко М. В.

ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ. СУЧАСНИЙ СТАН СПРАВ

Пожарицька І. М.

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

№1 (17) 2012

Повний текст випуску