Вісник БУМіБ № 1(25)2014

Тарлопов І. О.

Концепція внутрішньокорпоративного маркетингу у системі зовнішньоекономічної діяльності

Антошкіна Л. І.
Беседін В. Ф.

Продуктивність праці у промисловості України

Бажан І. І.

Інтелектуальний ресурс як чинник інноваційної моделі розвитку

Баланда А. Л.
Надрага В. І.

Інститути і соціальні ризики в Україні: теоретичні і практичні аспекти взаємозв’язку

Богашко О. Л.

Теоретичні аспекти дослідження конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації

Вороновський Б. І.

Економічні відносини на ринку освітніх послуг

Горпинич О. В.

Наслідки надконцентрації агропромислового виробництва і земельних ресурсів в Україні

Каткова Т. І.
Чиріков О. Ю.

Аналіз і моделювання росту економіки

Польцин Я.

Ефективність ринку освітянських послуг

Рунчева Н. В.

Ефективність спеціалізації та концентрації виробництва у корпоративних агроформуваннях

Семикіна М. В.
Красножон Н. С.

Вплив інноваційного розвитку на процес сегментації ринку праці в умовах глобалізації

Соловйов Д. І.

Вдосконалення моніторингу функціонування туристичної сфери на основі впровадження системи показників її ефективності

Ганіч Л. В.

Аналіз стану управління трудовим потенціалом працівників на мікрорівні

Курова Т. Г.
Заболотня К. О.

Математична модель оптового товарообороту підприємств торгівлі України

Олійник О. О.
Олійник Т. І.

Становлення підприємств холдингового типу у сільському господарстві України: теоретичний аспект

Передерій Л. В.

Прогнозування для підтримки прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами (частина ІІ)

Порватова Н. М.

Розрахунок поточних витрат реалізації та мінімальної ціни продажу програмного продукту

Рюміна Є. Л.

Використання наукових підходів та методів при формуванні рекреаційно­туристичних кластерних структур

Скриль О. К.

Особливості трактування економічної категорії «економічна стійкість промислових підприємств»

Антошкін В. К.

Рівень і якість життя населення регіонів та їх вплив на соціально­економічну безпеку

Бритвєнко А. С.

Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності виробництва соняшникової продукції

Кірова Л. Л.

Удосконалення механізму державної підтримки розвитку мережевих форм підприємництва в аграрному секторі прикордонних регіонів

Клименко А. А.

Формування та розвиток аграрного регіонального ринку

Мєжеєвський Д. Є.
Пайонк К.

Енергетична та фінансова безпека громад/регіонів. Економічні умови розвитку на місцевому рівні

Пелішенко В. П.
Куманецький С. А.

Сучасний стан та розвиток інноваційної діяльності в Запорізькому регіоні

П’ятак І. В.

Шляхи реалізації програм соціально­економічного розвитку регіону на кластерних засадах

Міхов Л. І.

Соціальна політика України: стан та перспективи розвитку

Ушенко Н. В.

Міграційний потенціал України: мотиваційно­потребовий аспект

Шаповалова Е. В.
Нікітіна Н. В.

Методологія розвитку та реалізації державної соціальної політики

Комарова І. В.

Сучасні тенденції державної фінансової підтримки аграрного сектору країн СНД

Малишенко К. А.

Електронні системи торгів та інформаційна ефективність фондового ринку

Степанова В. О.

Вплив чинників на динаміку золотовалютних резервів національного банку України

Георгієва А. І.
Колесник Н. В.

Особливості дебіторської заборгованості підприємств житлово­комунального господарства України

№1 (25) 2014

Повний текст випуску