Вісник БУМіБ № 1(29)2015

Єлісєєнко О. В.
Скобєлєва Г. С.

Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності та економічного зростання держави

Антошкіна Л. І.
Вісящев В. А.

Інтелектуальна база конкурентного підприємства

Бритвєнко А. С.

Інвестиційна політика підприємств у сфері харчової промисловості

Бритвєнко С. В.

Інструменти маркетингу в масложировій галузі

Польцин Ян

Освіта як суспільне благо

Рунчева Н. В.

Участь корпоративних агроформувань у вирішенні соціальних проблем села

Солодовник Ю. О.

Сутність та особливості понятійного забезпечення функціонування рекреаційно­оздоровчих комплексів

Фролова В. Ю.

SWOT­аналіз конкурентоспроможності туристичного ринку України

Чепеленко Р. В.

Розвиток інфраструктури аграрного ринку України

Бойко Є. О.
Решетнік Р. С.

Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних переробних підприємств харчової промисловості

Бондар І. К.

Формування маркетингової стратегії стабілізації підприємств сфери туризму

Вишняк Г. О.

Формування системи моніторингу інвестиційного розвитку сільськогосподарських підприємств

Глущенко Я. І.

Системний підхід до організації внутрішнього контролю на підприємствах санаторно­курортної сфери

Горяча О. Л.
Сільченко І. А.

Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств

Кірова Л. Л.

Ефективність використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки

Міхов Л. І.

Антикризове управління підприємствами сфери туристично­рекреаційних послуг

Нестеренко С. А.

Розвиток галузі свинарства у сільськогосподарських підприємствах

Олійник О. О.
Олійник Т. І.

Формування інтеграційних структур в агробізнесі

Пелішенко В. П.

Специфіка управління та розвиток підприємств сфери послуг

Розумович Н. Ф.

Матриця сильних і слабких сторін, які впливають на сфери фінансової діяльності машинобудівних підприємств

Ушенко Н. В.
Пісарюк С. М.

Бюджетне управління як інструмент підвищення ефективності діяльності торговельних мереж супермаркетів

Фролова Г. І.

Реструктуризація підприємств санаторно­курортного комплексу в умовах конкуренції

Шквиря Н. О.

Маркетингові аспекти розвитку підприємств при наданні агротуристичних послуг

Антошкін В. К.

Оцінка регіональних процесів формування соціально­економічної безпеки

Клименко А. А.

Індикатори сталого економічного розвитку регіону

Пятак І. В.

Кластеризація підприємств як чинник інноваційних та інтеграційних процесів розвитку регіональної економіки

Баланда А. Л.

Ринкові механізми надання соціальних послуг: проблеми та перспективи

Заюков І. В.
Стахов О. Я.

Проблеми та перспективи зайнятості інвалідів в Україні

Трофимов А. В.

Розвиток парадигми соціального захисту в економічній теорії

Шило К. М.

Методичні положення оцінювання трудового потенціалу країни

Колесник Н. В.

Особливості подання фінансової звітності фізичними особами­підприємцями на спрощеній системі оподаткування (І та ІІ груп)