Вісник БУМіБ № 1(33)2016

Антошкіна Л. І.
Вісящев В. А.

Рейтинги вищих навчальних закладів у міжнародних і національних порівняннях (Частина ІІ)

Беседін В. Ф.

Методи і моделі декомпозиції економічного розвитку

Горпинич О. В.

Державне регулювання сталого використання земель сільськогосподарського призначення

Клименко А. А.

Роль місцевого самоврядування у сталому розвитку сільських територій

Тарлопов І. О.

Еволюція маркетингу як теорії управління

Ушенко Н. В.

Гуманістичні імперативи економічного розвитку

Бритвєнко А. С.

Логістичні концепції на підприємствах масложирової галузі

Горяча О. Л.

Інвестиційна привабливість промислового підприємства

Олійник Т. І.
Олійник О. О.

Стратегічний аналіз — чинник управління та прийняття рішень в діяльності аграрних підприємств

Пігнастий О. М.
Бондаренко Х. М.

Про проблему вибору моделей для виробничих ліній

Пужай­-Череда А. М.

Концепція управління відтворювальним процесом оборотних засобів сільськогосподарських підприємств

Міхов Л. І.
Пєтков О. С.

Фактори, що формують корпоративну культуру

Пелішенко В. П.

Підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу у розвитку підприємств сфери послуг

Фролова Г. І.
Фролова В. Ю.

Стратегічні пріоритети розвитку туризму на регіональному рівні

Олійник Є. О.

Ринок праці у забезпеченні аграрного виробництва робочою силою

Сільченко І. А.

Особливості сучасних систем управління персоналом та їх ефективність

Трофимов А. В.

Системний аналіз в методології дослідження державного регулювання соціального захисту

Федотова Т. А.
Антоненко С. О.
Морілов М. В.

Дистанційна форма реалізації освітніх програм в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців для ринку праці

Колесник Н. В.

Особливості функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні в сучасних умовах

Комарова І. В.

Фіскальна автономія регіонів України