Вісник БУМіБ № 1(37)2017

№ 1 (37) 2017

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу (повний текст випуску)

Ашмарина Т.І.
Сосенков О.В.

Вовлечение в оборот неиспользуемых селькохозяйственных земель

Ксьонжик І.В.

Формування видів корпоративної соціальної відповідальності в аграрному секторі економіки України

Фролова В.Ю.

Актуальні проблеми діяльності суб’єктів малого підприємництва в Україні

Мазуренко О.В.

Людський капітал тваринництва: галузева специфіка

Олійник О.О.
Дем’яненко І.В.

Інтеграційні процеси у сільському господарстві: становлення, вибір форми, розвиток

Антошкін В.К.

Соціально-економічна безпека регіонів України: проблеми вимірювання та перспективи розвитку

Рунчева Н.В.

Організаційно-економічний механізм корпоративних відносин аграрного виробництва

Уманська Ю.М.

Формування конкурентної стратегії підприємств машинобудування

Чорний Б.С.

Соціально-економічна ефективність функціонування малих підприємств сільського зеленого туризму Чернівецької області

Антошкіна Л.І.

Чинники стандартизації вищої освіти в Україні

Мармуль Л.О.
Романюк І.А.

Потенціал конкурентоспроможності підприємницької діяльності у галузі сільського зеленого туризму

Буряк А.В.

Фінансовий механізм інтегрованих аграрних підприємств: теоретичний аспект

Пеньковський В.С.

Соціально-економічна ефективність господарств та підприємств сільського зеленого туризму у Херсонській області

Шинкарюк О.В.
Сігайов А.О.
Столярова В.В

Інституалізація провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського розвитку (ІІІ, попередня частина: моніторинг людського розвитку)

Комарова І.В.

Акцизне оподаткування в Україні у контексті європейських тенденцій

Артеменко Д.М.

Особливості визначення ринкової вартості прав вимоги за зобов’язаннями, що виникають внаслідок здійснення банком кредитних операцій з урахуванням розміру їх кредитного ризику

Юрченко Ю.Ю.

Інфраструктурне забезпечення дестинацій внутрішнього молодіжного туризму

Безкровний М.Ф.

Університетська система організації інформаційно-консультаційної (дорадчої) діяльності

Голуб Н.А.

Облік відтворення земель сільськогосподарського призначення