Вісник БУМіБ № 1(41)2018

(повний текст випуску)

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (41) 2018

Дядик Т. В.
Загребельна І. Л.
Близнюк К. М.

Формування і використання трудових ресурсів на міжнародному рівні та в Україні

Антошкіна Л. І.
Беседин В. Ф.

Визначення пріоритетів і оптимізація вкладень у розвиток економіки

Антошкін В. К.
Попова А. О.
Брокль Т. А.

Напрями формування та впровадження цифрової економіки в Україні

Бритвєнко А. С.
Білоусова В. В.
Полях Д. Д.

Інтернет­маркетинг як інструмент для просування продукту

Княженко І. І.

Екологічна стандартизація, сертифікація та маркування в Україні

Фролова Г. І.

Стратегічні напрями соціально­-економічного розвитку України в умовах євроінтеграції

Петренко В. С.

Перспективні інноваційні програми, проекти та моделі розвитку аграрних підприємств з іноземними інвестиціями

Рунчева Н. В.
Тернавська Л. М.
Андрусенко А. В.

Елементи впровадження інноваційної економічної моделі на підприємствах України

Юрченко Ю. Ю.

Технологія створення і просування власного продукту у медичному туризмі

Гудзь П. В.

Аналіз управління готельним господарством регіону

Подлужна Н. О.

Програмована та SMART­економіки як основні орієнтири розвитку України та її регіонів

Шинкарюк О. В.
Сігайов А. О.
Столярова В. В.

Інституалізація провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського розвитку (ІІІ, моніторинг людського розвитку: основна частина)

Березіна С. Б.

Чинники виникнення соціальних ризиків у сфері демографії і праці

Пилипенко К. А.
Коляка А. А.

Методологічні підходи обліку розрахунків із кредиторами: вітчизняний та міжнародний аспект