Вісник БУМіБ № 1(45)2019

Повний текст випуску

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 2019, № 1(45)

Добренко О. О.

Соціально­економічні передумови функціонування професійного ринку праці

Майборода Т. М.

Аналіз сучасного стану державного регулювання галузі освіти в Україні

Горяча О. Л.
Білоусова В. В.
Чапликін С. О.

Нові мобільні маркетингові стратегії в контексті цільового ринку та цільової аудиторії

Жучінський О. Ю.

Ретроспективний аналіз формування та використання контролінгу в управлінні розвитком підприємств зарубіжних країн

Ігнатенко М. М.

Методологічні засади оцінки ресурсного потенціалу підприємств рекреаційної діяльності

Кучеренко С. Ю.
Леваєва Л. Ю.

Удосконалення мотиваційного механізму збільшення продуктивної зайнятості населення сільських територій

Мармуль Л. О.
Кучеренко М. А.

Напрями інформатизації кооперації на селі

Пілявський В. І.

Системне управління потенціалом стійкого розвитку підприємств агропромислового виробництва

Романюк І. А.

Імплементація функцій підприємств рекреаційної діяльності в управління розвитком сільських територій

Фролова Г. І.
Білоусова В. В.
Столяров В. Ф.

Управління ІТ трансформацією бізнесу як складовою довгострокової стратегії

Сідельникова Л. П.

Соціальні видатки бюджету у системі забезпечення добробуту громадян

Малишко В. В.

Особливості реалізації функцій, принципів та стратегій розвитку державних фінансів України

Перчук О. В.

Становлення бюджету для громадян у системі управління публічними фінансами в Україні

Коваль С. В.

Облік поточних розрахунків та зобов’язань аграрних підприємств

Круковська О. В.

Концепції оподаткування малого підприємництва на селі та обліку розрахунків з бюджетом

Новак Н. П.

Імплементація міжнародного досвіду обліку розрахунків за податками й платежами та застосування податкових важелів у вітчизняній практиці підтримки малого і середнього бізнесу