Вісник БУМіБ № 1(47)2020

Бритвєнко А. С.
Горяча О. Л.
Войний І. І.

Організаційно­-економічний механізм функціонування міжнародної електронної біржової торгівлі

Сільченко І. А.
Бірюков О. С.
Хоменко Е. П.

Сучасні світові тенденції розширення взаємодії підприємства з клієнтами на засадах використання інтернет­-технологій

Антошкіна Л. І.

Форми професійного забезпечення людського капіталу

Корженівська Н. Л.

Потенціал аграрної галузі України та інвайронментальна безпека його використання

Фролова Г. І.
Фролов Ю. М.
Антоненко В. Е.

Проблеми регулювання та організації умов ефективної конкуренції в системі державних закупівель

Юрченко Ю. Ю.

Соціально­-економічні наслідки «ресурсної пастки» сільськогосподарського виробництва України

Адамчик О. О.

Соціально-­економічна ефективність і конкурентоспроможність розвитку підприємств сільського зеленого туризму: кількісні показники та якісні виміри

Антошкін В. К.

Соціальні складові в системі управління безпекою агроутворень

Білянський Ю. О.

Євроінтеграційний потенціал експортної діяльності підприємств аграрного сектору економіки

Головчук Ю. О.

Аналіз впливу факторів на конкурентоспроможність підприємства як інструмент зниження рівня невизначеності й ризику

Гурбик Ю. Ю.
Біляєв С. С.
Яценко А. Д.

Сутність фінансової політики підприємства

Ігнатенко М. М.

Розвиток механізмів залучення та захисту інвестицій з метою формування фінансово­-економічної та продовольчої безпеки в системі менеджменту підприємств агросфери

Мармуль Л.О.

Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку галузі зерновиробництва

Марченко О. А.
Постол А. А.

Особливості діяльності підприємств готельно-­ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання

Соловйов Д. І.
Статьєва М. Ю.
Трушнікова Т. І.

Системи управління інформацією (СУІ) як складова комплексу підтримки прийняття рішень у бізнесі

Шевчук А. А.
Степанчук С. О.

Тенденції розвитку ринку фармацевтичної продукції України

Кірова Л. Л.
Міхов Л. І.

Державне регулювання соціально-­економічного розвитку регіонів: проблеми та перспективи

Трикоз І. В.

Державно­-приватне партнерство у сфері охорони здоров’я: механізм взаємодії та реалізації інтересів суб’єктів та партнерів

Нікітенко В. О.

Біткоїн та блокчейн як нові інноваційно-­інформаційні технології та їх функції у сфері фінансових послуг

Рунчева Н. В.

Фінансово-­кредитне забезпечення аграрної сфери економіки України

Самура Ю. О.
Вареник В. А.

Інтегрований підхід до формування системи забезпечення фінансово­-економічної безпеки банківського бізнесу

Новак Н. П.

Зміст, розрахунки, облік та вплив податку на нерухомість на місцеві бюджети

Пилипенко К. А.

Управління розрахунковими операціями в системі обліку підприємства: вітчизняний та міжнародний досвід

Повний текст випуску

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 2020, № 1 (47)