Вісник БУМіБ № 2(18)2012

Антошкіна Л. І.
Вісящев В. А.

ЗМІНА ПРОБЛЕМАТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СВІТОВОЇ КРИЗИ

Антошкин В. К.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Бабарика О. В.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Гавриленко А. С.

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Ганганов В. М.
Рунчева А. С.

НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВИХ І ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Горпинич О. В.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ ЗА УМОВ ПОБУДОВИ НОВОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ — ГЛОБАЛІЗМУ

Іванченко Г. Ф.

ПРИКЛАДНІ СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЕКОНОМІЦІ

Ігнатенко М. М.
Чупайленко О. А.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Курова Т. Г.

МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ ПАРАЛЕЛЬНИХ МІСЦЬ РОЗМІЩЕННЯ ТУРИСТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Міхов Л. І.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ

Скляров Р. В.

ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ В УМОВАХ РИНКУ

Заболотня К. О.

СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Горяча О. Л.

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ Й ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Єлісєєнко О. В.

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Іванченко Н. О.

ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Ісаєва Т. М.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Ковальов В. М.
Яковлєва Ю. В.

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ І ПЕРСОНАЛОМ

Колєнченко Л. П.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Компанієць Т. І.

НАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кузнєцова А. С.
Федотова Т. А.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Кулаженко В. В.

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Олійник О. О.

ІНТЕГРАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ — ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Олійник Т. І.

МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ З ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Сільченко І. А.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Яковлєва О. В.

СНОВНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Кобельчук Н. М.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

П’ятак І. В.

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Волохова І. С.

СОЦІАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Єрмошенко А. М.

ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЇ У КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРАЦІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ З БАНКАМИ В УКРАЇНІ

Степанова В. О.

МІСЦЕ І РОЛЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Рунчева Н. В.

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ

№2 (18) 2012

Повний текст випуску