Вісник БУМіБ № 2(26)2014

Антошкіна Л. І.

Рейтинги ВНЗ у світовому порівнянні: методи і представництво

Бритвєнко А. С.

Олійно­жирова промисловість як складова галузі харчової промисловості

Герасименко Г. О.

Формування і розвиток експортного потенціалу України в умовах глобалізації

Дульцева І. І.

Соціальне підприємництво як чинник розвитку національної галузі туризму

Єлісєєнко О. В.

Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність економіки України

Княженко І. І.
Сімонов Р. В.

Теоретичні аспекти розвитку агропродовольчого ринку України в умовах глобалізації

Кравцова О. М.

Інноваційні підходи до подолання загрози банкрутства мономіст

Літвінова В. О.

Економічна ефективність: сутність та форми

Рунчева Н. В.

Капіталізація як джерело корпоративного розвитку аграрного виробництва в Україні

Савушкін Д. І.

Особливості та закономірності трансформаційної економіки в ринковому середовищі

Стеченко Д. М.
Безуглий І. В.

Організаційно­економічний механізм регулювання сфери надання рекреаційно­туристичних послуг

Терованесов М. Р.

Дослідження показників економічної маси системи вищої освіти

Фролова Г. І.

Оцінка інвестиційного клімату в Україні

Авраменко І. В.

Фінансове забезпечення як фактор розвитку конкурентоспроможності підприємства

Вареник О. Ф.
Марченко В. М.

Ефективність використання альтернативних джерел енергії в приватному будинку

Жигалкевич Ж. М.

Інноваційна парадигма кластероутворення

Кіосєва І. А.
Маркова Н. О.

Методичні підходи до оцінки розвитку людського потенціалу підприємств

Настич В. Г.

Зниження собівартості продукції як чинник підвищення стабільності підприємства

Олійник Т. І.
Олійник О. О.

Обліково­аналітична інформація у бюджетуванні бізнес­процесів інтегрованих сільськогосподарських підприємств

Передерій Л. В.

Проектування, реалізація та використання інтелектуальних інформаційних систем у рішенні різного класу економічних задач

Сем’ян О. В.

Емоційний капітал як інструмент досягнення трудового синергізму на підприємстві

Антошкін В. К.

Економічна та національна безпека регіонів

Носирєв О. О.

Інноваційні стратегії регіонального розвитку в умовах нової економіки

Макаренко Ю. П.

Лібералізація валютного ринку і мінімізація його ризиків

Руда Р. В.

Фінансова стратегія як основа життєдіяльності підприємства

Ткаль Я. С.

Особливості використання інформаційних систем і технологій в обліку

Чуб Ю. В.

Організація обліку в торгівлі в умовах автоматизації

№2 (26) 2014

Повний текст випуску