Вісник БУМіБ № 2(30)2015

Антошкіна Л. І.
Сологуб О. П.

Прогнози глобальної конкуренції у світовій економіці (частина І)

Кірова Л. Л.
Пєтков О. С.

Розвиток аграрного сектору країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) з точки зору кластеризації сільськогосподарського виробництва

Горпинич О. В.

Аналіз наукових поглядів на формування ринкових відносин

Настич В. Г.

Стан та проблеми продовольчої безпеки України

Рунчева Н. В.

Маркетингові стратегії корпоративних агроформувань

Соловйов Д. І.

Оцінка ефективності програми створення закордонних туристичних представництв

Степанчук С. О.

Сучасний стан розвитку людського потенціалу в національній економіці України

Єлісєєнко О. В.
Скобєлєва Г. С.

Принципи формування цін на послуги підприємств санаторно-курортної сфери

Компанієць Т. І.

Психологічні аспекти реклами як інструменту успішного збуту продукції

Маркова Н. О.
Кіосєва І. А.

Імітаційне моделювання управління запасами

Олійник Т. І.
Олійник О. О.

Агроінтеграція — фактор підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва

Сталінська О. В.

Чинники інституціонального забезпечення економічної безпеки промислових підприємств

Антошкін В. К.

Рівень соціально-економічної безпеки регіонів України

Пятак І. В.

Кластеризація економіки як найефективніша форма організації інноваційної діяльності та соціально-економічного розвитку регіонів

Бучакчийська Ю. А.

Фінансове планування як передумова фінансової стабільності підприємства

Комарова І. В.

Пріоритети державної фінансової підтримки аграрного сектору України в умовах бюджетних обмежень кризового періоду

Руда Р. В.

Фінансово-кредитне забезпечення соціально-економічного регулювання регіонів

Чорна І. О.

Проблеми правового забезпечення страхування майна громадян в Україні

№2 (30) 2015

Повний текст випуску