Вісник БУМіБ № 2(34)2016

Антошкіна Л. І.

Індекс розвитку людського потенціалу: теорія і практична політика

Незвещук­-Когут Т. С.
Чорний Б. С.

Стратегії управління якістю послуг та продуктів у галузі туризму на засадах впровадження моделей якості, підготовки персоналу та корпоративної культури підприємств

Романюк І. А.

Стратегічне управління розвитком галузі туризму на засадах формування корпоративної культури туристичних підприємств

Рунчева Н. В.
Бритвєнко А. С.

Ефективність корпоратизації виробництва соняшнику та олієжирової продукції в Україні

Соловйов Д. І.

Теоретичні основи інвестиційного забезпечення державного регулювання туристичної сфери

Уманська В. В.

Методологічні засади ціноутворення у галузі рисівництва та на ринку рису

Яровий В. Ф.

Глобальні чинники організації та синергетичні стратегії управління розвитком галузі туризму

Лісковець С. В.
Білоусов Є. Ю.

Використання закордонного досвіду впровадження системи контролінгу у вітчизняних органічних підприємствах агросфери

Мармуль Л. О.
Величко Т. Г.
Рогатіна Л. П.

Стратегічне управління фінансово­економічною безпекою аграрних та харчових підприємств

Новак Н. П.

Особливості ціноутворення на органічну продукцію та засоби його удосконалення й використання в управлінні виробництвом

Педан В. І.

Актуальність дослідження питань протидії законній господарській діяльності

Пеньковський В. С.

Формування фінансово­інвестиційних ресурсів розвитку підприємств сільського зеленого туризму в Україні

Шквиря Н. О.

Маркетингова стратегія розвитку комерційних банків

Антошкін В. К.

Інструменти когнітивного аналізу та моніторингу соціально­економічної безпеки регіону

Бойко В. І.

Вплив державного регулювання на регіональний розвиток сфери культури в умовах децентралізації управління

Пеньковський С. В.
Яценко І. М.

Організація соціально­трудових відносин в аграрних підприємствах на засадах соціального партнерства

Постол А. А.

Державно­приватне партнерство в забезпеченні розвитку соціальної інфраструктури агросфери

Артеменко Д. М.

Розвиток моделі Блека­Шоулза при оцінці ринкової вартості комерційного банку у вітчизняних умовах

Бучакчийська Ю. А.

Аналіз структури видатків місцевих бюджетів на прикладі Запорізької області

Веселова М. Ю.

Бенчмаркінг як інноваційний інструмент маркетингової стратегії комерційних банків

Драчук Ю. З.

Сучасні проблеми та напрями розвитку ринку банківських продуктів в Україні

Олійник О. О.
Олійник Т. І.

Обліково­аналітична інформація в прийнятті управлінських рішень у діяльності сільськогосподарських підприємств