Вісник БУМіБ № 2(38)2017

№ 2 (38) 2017

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу (повний текст випуску)

Ашмаріна Т. І.

Етапи розвитку економіки природокористування

Ніфатова О. М.
Ващенко А. А.

Гендерна політика України: протиріччя та соціальні аспекти

Репілевська О. Ю.

Зародження і створення сільськогосподарського кооперативного руху на півдні України: минуле та сьогодення

Болотова О. О.

Науково­теоретичні засади організаційно­економічного забезпечення ефективності менеджменту персоналу

Лохман Н. В.

Інклюзивний характер ефекту інноваційної діяльності

Пилипенко К. А.

Вплив трудового потенціалу на економічну безпеку підприємств агросфери

Птащенко О. В.

Комунікаційні стратегії розвитку високотехнологічного маркетингу

Птащенко О. В.
Мірошникова Є. Д.
Христенко М. Ю.

Інтернет-­технології як ефективний інструмент просування освітніх брендів

Подаков Є. С.
Савченко М. В.

Інвестиційно­інноваційна діяльність аграрних підприємств України як передумова підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку

Сакун А. Ж.
Пантюк І. П.

Системний підхід до організації та управління виробничо­збутовою діяльністю підприємств промисловості

Сілецька Н. В.

Роль іміджу у забезпеченні сталого розвитку сучасного бізнесу

Скрипник С. В.

Методичні аспекти формування облікової інформації щодо витрат і калькулювання собівартості продукції у діяльності сільськогосподарських підприємств

Фролова Г. І.

Умови підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю продукції підприємства

Шепель І. В.

Актуальні питання організації касових операцій та дотримання касової дисципліни на підприємстві

Олійник Т. І.
Олійник Є. О.

Соціально­економічні аспекти організації праці сільськогосподарського виробництва

Синенко О. О.

Фінансовий механізм державної підтримки сільськогосподарського виробництва

Степанова В. О.
Вареник О. Ф.

Економічна сутність та теоретичні основи формування золотовалютних резервів

Фаринович І. В.

Факторингові операції: класифікаційний підхід

Книшек О. О.

Обліково-­інформаційне забезпечення аналізу та контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі фінансової та управлінської звітності