Вісник БУМіБ № 2(42)2018

2018, № 2(42)

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу

Педан В. І.

Кримінально­правова охорона суспільних відносин у сфері туризму

Антошкіна Л. І.
Юрченко Ю. Ю.
Холод О. О.

Якісні характеристики туристичного продукту Бердянської дестинації

Антошкін В. К.

Модель розвитку підприємства у кризовій ситуації

Бритвєнко А. С.

Маркетингова стратегія позиціювання підприємства на ринку логістичних послуг

Горяча О. Л.
Калюжний Г. В.
Буховець А. А.

Концепція формування системи стратегічного управління інноваційною діяльністю на підприємствах машинобудівної галузі

Добренко О. О.

Використання інтерактивного маркетингу у сфері послуг

Кірова Л. Л.

Напрямки розвитку ринкової і соціальної інфраструктури в транскордонному агропромисловому кластері

Клименко А. А.
Дінжос О. В.
Лозгачов М. В.

Роль інноваційної стратегії інжинірингу бізнес­моделі підприємства

Лактіонов Є. Ю.
Скрипіцин М. В.
Порватова Н. М.

Моделювання соціальних процесів на основі математичної моделі Лотки­Вольтерри

Міхов Л. І.
Меренчук О. М.
Дорогань Є. В.

Цифрове управління результативністю економічної діяльності корпорацій

Пилипенко К. А.

Теоретико­методологічні підходи до управління продовольчою безпекою в системі менеджменту аграрних підприємств

Рунчева Н. В.

Методи просування іміджу бренду

Степанова В. О.
Вовченко А. В.

Формування системи контролінгу витрат в управлінні сільськогосподарським підприємством

Шинкарюк О. В.
Сігайов А. О.
Столярова В. В.

Інституалізація провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського розвитку (ІІІ, моніторинг людського розвитку: заключна частина)