Вісник БУМіБ № 2(46)2019

Кірова Л. Л.

Перспективи розвитку світового сільськогосподарського ринку в сучасних світогосподарських умовах

Маркіна І. А.
Калініченко О. В.
Лесюк В. С.

Економічна нерівність: світовий досвід та особливості в Україні

Мармуль Л. О.
Лаврега Г. Р.

Пріоритети інвестиційного забезпечення сталого розвитку сільських територій

Новак Н. П.

Удосконалення інституційного забезпечення залучення іноземних інвестицій в економіку України

Ортіна Г. В.
Лєушина О. А.

Вплив державної політики на інноваційну діяльність стійкого збалансованого зростання економіки в умовах глобалізації

Трикоз І. В.
Панчук С. С.
Полохач Л. П.

Визначення факторів впливу на готельну сферу України та особливості й значення її ризиків

Антошкін В. К
Кузьмін Є. В.
Усата О. М.

Соціально­економічна безпека в менеджменті суб’єктів мікрорівня

Біляєв С. С.

Переваги проєктного підходу на підприємстві

Бритвєнко А. С.
Запорожець Т. В.
Смовж Т. С.

Управління ризиками як інструмент економічної безпеки оліє­жирових підприємств

Гурбик Ю. Ю.
Сальнікова М. В.

Теоретико­методологічні основи антикризового управління підприємством

Ігнатенко М. М.

Проблеми і перспективи відтворення виробничо­ресурсного потенціалу малих аграрних підприємств і домогосподарств населення

Клименко А. А.
Гуренко Х. Д.
Качковський С. Ю.

Вплив строків сівби та ширини міжряддя на врожайність соняшнику

Пілявський В. І.

Моделювання трудового потенціалу агропромислових підприємств

Романюк І. А.

Формування соціальної спрямованості підприємств сільського зеленого туризму та стратегії її реалізації

Рунчева Н. В.
Горяча О. Л.
Семенов К. О.

Державна підтримка економічної безпеки підприємств аграрного сектора

Семененко О. Г.
Горбатенко О. А.

Удосконалення інституційних засад розвитку та підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств

Соловйов Д. І.
Голодаєв В. С.
Дейнега В. В.

Заклади здорового харчування як перспективний тренд розвитку ресторанного бізнесу

Антошкіна Л. І.
Скворцова О. В.

Демографічні чинники формування людського капіталу України

Верба Д. В.
Верховод І. С.

Державні освітні видатки та доступність освіти для українських домогосподарств

Попова Н. О.
Княженко І. І.
Кубрак І. С.

Статистичне вимірювання сезонності праці у сільському господарстві

Марченко О. А.

Кластеризація як інноваційна перевага у функціонуванні та управлінні регіональною галуззю туризму

Фролова Г. І.
Василатій Д. В.
Миргородська Д. О.

Стратегічне планування в управлінні економічним розвитком регіону

Малишко В. В.

Напрями та інструменти удосконалення фінансової політики в Україні

Коваль С. В.

Організація й методика обліку розрахункових операцій аграрних підприємств та напрями їх удосконалення

Кучеренко С. Ю.
Леваєва Л. Ю.
Кучеренко М. А.

Організаційно­облікове забезпечення майна та капіталів сільськогосподарських виробничих кооперативів

Повний текст випуску

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 2019, № 2 (46)