Вісник БУМіБ № 2(48)2020

Антошкіна Л. І.

Інвестиції в освіту: світогляди та головні особливості реалізації

Антошкін В. К.

Соціальна відповідальність суб’єктів агробізнесу: фінансове забезпечення та світовий досвід

Біляєв С. С.

Сутність та особливості проектного підходу на підприємстві

Горяча О. Л.
Федоренко Ю. І.

Етапи розробки інвестиційної стратегії підприємства

Гурбик Ю. Ю.

Аналіз сучасних класифікацій закладів ресторанного господарства

Кірова Л. Л.
Міхов Л. І.

Формування та роль бізнесових мереж в агропродовольчому секторі

Марченко О. А.
Постол А. А.

Пріоритетні тенденції розвитку туристичної індустрії Запорізької області

Романюк І. А.

Організація маркетингу туристичних дестинацій: особливості, методологія, принципи й інструменти здійснення

Сільченко І. А.

Формування інноваційної платформи розвитку машинобудівних підприємств: зарубіжний досвід

Трикоз І. В.
Білий А. С.
Білозеров О. О.

Удосконалення управління господарською діяльністю підприємства

Столяров В. Ф.
Фролова. Г. І.
Столярова В. В.

Державний менеджмент стратегічного планування і управління соціально­економічним розвитком регіонів

Верховод І. С.
Леушина О. А.

Визначення впливу органів місцевого самоврядування на реалізацію медичної реформи

Воровська Л. А.
Колесник Н. В.

Публічні закупівлі як система ефективного використання бюджетних коштів в органах місцевого самоврядування

Пономаренко О. Г.

Можливості удосконалення обліку та аудиту справляння податку на доходи фізичних осіб

Прус Л. Р.

Особливості адміністрування оподаткування операцій з реалізації майна, що переходить у власність держави за порушення митного законодавства

Мац Т. П.

Організація та особливості проведення судово­бухгалтерської експертизи розрахункових операцій

Мац Т. П.
Пилипенко К. А.

Організація та особливості проведення судово­бухгалтерської експертизи при розслідуванні злочинів у сфері виробництва продовольчих товарів

Пилипенко К. А.
Бегмат С. О.

Складові облікової політики щодо паливно­мастильних матеріалів

Рунчева Н. В.
Бритвєнко А. С.
Туварчі В. Д.

Національні та міжнародні стандарти обліку: імплементація і практики

Повний текст випуску

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 2020, № 2 (48)