Вісник БУМіБ № 3(19)2012

Michał Bania
Donat Jerzy Mierzejewski

PROCESS OF EVOLUTION THEORY CLUSTERING IN POLAND AND IN THE WORLD

Paweł Dahlke
Donat Jerzy Mierzejewski

INFLUENCE OF SPECIAL ECONOMIC ZONES ON UNEMPLOYMENT IN POLAND

Демьянченко А. Г.

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО БИЗНЕСА

Тарлопов І. О.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ АНТИЧНОГО СВІТУ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Антошкина Л. И.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ЖИЗНЕННАЯ ПРАКТИКА

Антошкин В. К.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ БЕЗРАБОТИЦЫ

Жукова В. О.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ

Колєнченко Л. П.

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ І СТРУКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ Л. П. Колєнченко

Чубукова О. Ю.
Геселева Н. В.
Рубан В. Я.

БАНКІВСЬКИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ АЛЬЯНС: ІМІТАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Базавлук А. В.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Бєляєва Г. Є.

ОЦІНКА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Боярченко А. С.

РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ГОЛОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гайдей О. О.

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Горяча О. Л.

ПРОБЛЕМА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дмитрик М. М.
Харіх О. Д.
Куліш О. І.

ОБЛІК ПРОЦЕСІВ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВА КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ковальов А. В.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ТРЕТЬОГО СВІТУ

Компанієць Т. І.

ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВУ НЕСТАБІЛЬНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Кузнецов В. С.
Кравченко В. Н.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО БИЗНЕСА

Міхов Л. І.

СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Олійник Є. О.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ «РОБОЧА СИЛА» І «ТРУДОВІ РЕСУРСИ» В ЕКОНОМІЦІ

Олійник О. О.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ АГРОХОЛДИНГІВ

Олійник Т. І.

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКІ ЗАХОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Рунчева А. С.

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ СОНЯШНИКУ

Сільченко І. А.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Фролова В. Ю.

СПЕЦИФІКА МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ФАРМАК», ЗАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ», ПАТ «ФІТОФАРМ», ПАТ «ЛУГАНСЬКИЙ ХФЗ»)

Храпкина В. В.

АНТИКРИЗИСНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПО СЛАБЫМ СИГНАЛАМ

Шиковець К. О.
Іваненко О. І.
Квіта Г. М.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАЙОЛІКОВОГО МІНІ-ЗАВОДУ

Штимер Л. Т.

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Бойченко В. С.

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ УНІВЕРСИТЕТІВ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНЬО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО КЛАСТЕРУ

Пашкевич М. С.

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Северин В. С.

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО РІВНЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

Діденко О. М.

ПРОГНОЗУВАННЯ СИСТЕМНИХ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Комарова І. В.

ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Коваль С. В.

УДОСКОНАЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ОБЛІКУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Прохорова О. С.

ОРГАНІЗАЦІЯ І ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ

№3 (19) 2012

Повний текст випуску