Вісник БУМіБ № 3(23)2013

Антошкина Л. И.

Новые тенденции в управлении наукой и образованием

Антошкина Л. И.
Висящев В. А.

Рейтинги высших учебных заведений в международных и национальных сравнениях (часть I)

Горпинич О. В.

Побудова кластерної системи державного управління соціально спрямованим агропромисловим виробництвом

Горяча О. Л.
Сільченко І. А.

Регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в економіці України

Княженко Р. С.

Процес інтернаціоналізації машинобудівного сектору економіки України: аналіз динаміки та тенденції розвитку

Настич В. Г.

Продовольча безпека як складова національної безпеки України

Соловйов Д. І.

Нормативно-правове та методичне забезпечення державного регулювання туристичної сфери

Транченко О. М.

Теоретичні засади конкурентоспроможності як предмета дослідження економічної науки

Бояринова К. О.
Цатурян Л. С.

Формування механізму управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства

Заболотня К. О.
Курова Т. Г.

Прогнозування об’єму виробництва продуктів сільського господарства із сезонним характером

Криворучко О. С.

Оцінка конкурентоспроможності кооперативних торговельних підприємств України

Лазарев В. О.

Использование алгоритма обратного распространения ошибки для системы управления качеством производимой продукции

Попова Н. О.

Наукові підходи до оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ

Пужай-Череда А. М.

Економічна сутність оборотних засобів та їх кругообіг у сільському господарстві

Рюміна Є. Л.

Особливості функціонування рекреаційно-туристичних кластерних структур в Україні

Стеценко В. В.

Діагностика конкурентоспроможності маркетингових комунікацій організацій споживчої кооперації України

Фоменко А. О.

Сучасні умови розвитку краудфандингу в Україні

Яловега Н. І.

Оцінка ефективності рекламного менеджменту підприємства

Антошкін В. К.

Сучасні складові та виклики економічної безпеки України

Ванієва А. Р.

Організаційно-економічний механізм формування та розвитку туристично-рекреаційного потенціалу території

П’ятак І. В.

Кластерний підхід в управлінні регіональним економічним розвитком

Рунчева Н. В.

Передумови розвитку корпоратизації у сільському господарстві регіонів України

Комарова І. В.

Аграрного сектору економіки україни шляхом бюджетної підтримки сільськогосподарських підприємств

Степанова В. О.

Міжбюджетні трансферти в Україні: теорія і практика

№3 (23) 2013

Повний текст випуску