Вісник БУМіБ № 3(27)2014

№3 (27) 2014

Повний текст випуску

Кірова Л. Л.

Організаційно­економічні засади розвитку світового сільськогосподарського ринку в сучасних світогосподарських умовах

Антошкіна Л. І.

Компетентнісний підхід в сучасній освіті

Антошкін В. К.

Сутність соціально­економічної безпеки регіонів та її зв’язок з національною безпекою держави

Гонта О. І.
Безуглий І. В.

Наукові аспекти розвитку державно­приватного партнерства в рекреаційно­туристичній сфері України

Горпинич О. В.

Застосування зарубіжного досвіду в державному регулюванні економіки АПК в Україні

Горяча О. Л.
Сільченко І. А.

Інновації як чинник економічного розвитку промисловості України

Добренко О. О.

Вплив діючої в Україні системи кваліфікацій на професійний ринок праці

Рунчева Н. В.

Сутність, види та форми корпоративних відносин в аграрній сфері

Фролова Г. І.
Фролова В. Ю.

Організаційні засади маркетингових досліджень у сфері туризму

Вареник О. Ф.
Марченко В. М.

Особливості розробки і реалізації цільової програми підвищення конкурентоспроможності підприємств

Компанієць Т. І.

Вплив реклами на просування споживчих товарів в умовах сучасного ринку

Махмудов Х. З.
Михайлова О. С.
Махмудов Р. Х.

Синергетичний ефект у забезпеченні конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції

Рюміна Є. Л.

Перспективи формування кластерних структур підприємств рекреаційно­-оздоровчої сфери м. Бердянська

Тарасов Д. А.

Основні аспекти розвитку обслуговуючих кооперативів в аграрному секторі України

Хмурова В. В.
Лапко С. В.

Ефективність впровадження контролінгу на підприємствах

Шило К. М.

Організаційно­економічні засади системи управління кадровим потенціалом підприємств туристичної сфери

Безуглий І. В.

Імперативи розробки стратегії еколого­економічного розвитку рекреаційно­туристичних систем

Майорова І. М.

Особливості формування, організації і функціонування сіті­логістичних потоків Приазов’я

Перевознікова О. В.

Аналіз проблем невідповідності інтересів держави та регіонів

Міхов Л. І.

Сутність категорії та структурні складові кадрового потенціалу підприємства

Комарова І. В.

Державна фінансова підтримка вугільної промисловості України

Курова Т. Г.
Костроміна К. О.

Оцінка кредитоспроможності клієнта банку за допомогою дискримінантного аналізу

Макаренко Ю. П.

Проблема тінізації економіки в банківському секторі

Трофімчук М. О.

Механізми вдосконалення конкурентних засад діяльності на біржовому ринку цінних паперів України