Вісник БУМіБ № 3(31)2015

3(31)2015

Повний текст випуску

Антошкіна Л. І.
Сологуб О. П.

Прогнози глобальної конкуренції у світовій економіці (частина ІІ)

Гонта О. І.
Андрєєва Г. П.

Складові механізму формування конкурентних переваг національного туристично­рекреаційного комплексу

Горяча О. Л.
Сільченко І. А.

Сучасний аналіз інноваційної сфери України та шляхи її активізації

Костроміна К. О.
Курова Т. Г.

Економетричний аналіз валового внутрішнього продукту України

Ушенко Н. В.

Антикризова парадигма використання потенціалу сучасного туризму

Чепеленко Р. В.

Тенденції розвитку аграрного ринку при державному регулюванні

Вареник О. Ф.
Марченко В. М.

Удосконалення методів оцінки ефективності діяльності підприємства на основі взаємозв’язків між фінансовими індикаторами

Міхов Л. І.

Сутність та зміст корпоративної культури

Пелішенко В. П.

Теоретико­методичні підходи оцінки рівня конкурентного потенціалу санаторно­курортних підприємств

Скворцова О. В.

Детермінанти інтелектуалізації людського капіталу в процесі трудової діяльності

Угоднікова О. І.

Перспективи розвитку конкурентоспроможності на ринку туризму шляхом розробки інноваційних туристських продуктів

Фролова В. Ю.
Фролова Г. І.

Ефективність використання аутсорсингу бізнес­процесів на підприємстві

Горпинич О. В.

Самоорганізація та самоуправління в агропромислових регіональних кластерах

Клименко А. А.

Світовий досвід розробки системних індикаторів сталого розвитку

Рюміна Є. Л.

Розвиток інноваційно­інвестиційної діяльності в туристичній сфері приморських територій

Білецький О. В.

Оцінка впливу освітньої компоненти людського капіталу на економічний розвиток держави

Дороніна О. А.

Методологічно­функціональна спрямованість антикризової кадрової політики

Комарова І. В.
Комаров П. Г.

Державне фінансування вищої освіти в Україні у контексті світових тенденцій

Колесник Н. В.

Особливості організації бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах