Вісник БУМіБ № 3(39)2017

№ 3 (39) 2017

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу (повний текст випуску)

Бусарєва Т. Г.

Світовий досвід використання валютних операцій в банківській діяльності

Кірова Л. Л.

Можливості та загрози розвитку світового сільськогосподарського ринку

Добренко О. О.

Організаційно­методичне забезпечення прогнозування на професійному ринку праці

Поліщук С. В.
Шишкіна В. О.

Шерингова економіка в Україні як спосіб вирішення проблеми обмеженості ресурсів громадян

Рунчева Н. В.
Охмат Н. В.

Сутність корпоративних відносин у олійно­жировій промисловості

Трегубова О. О.

Екологічна оптимізація землекористування та сталий розвиток територіальних утворень

Антошкіна Л. І.
Бортник Ю. В.

Конкурентоспроможність приватних ВНЗ

Атаманюк О. О.

Обґрунтування та використання інструментів регламентації й формалізації у здійсненні контролінгу як системи управління розвитком культурно­мистецьких закладів сільських територій

Бритвєнко А. С.
Журавльов Є. В.

Теоретичні засади дослідження суті стратегічного маркетингового планування підприємств олійно­жирової галузі

Горяча О. Л.
Резніченко В. В.

Комп’ютерний інжиніринг як засіб підвищення ресурсного потенціалу бізнесу

Ігнатенко М. М.
Мармуль Л. О.

Надання послуг сільського зеленого туризму фермерськими господарствами з метою здійснення їх диверсифікації та підвищення доходності діяльності

Ковтун В. А.

Етапи контролю виробництва яловичини

Кривець Ю. М.
Постол А. А.

Концентрація ресурсів, спеціалізація, фінансово­економічна стійкість та ефективність діяльності аграрних підприємств

Новак Н.П.
Бритвєнко А. С.

Чинники пріоритетного розвитку аграрної сфери економіки

Романюк І. А.
Яровий В. Ф.

Формування мотивів здійснення туристичної діяльності аграрними підприємствами

Самайчук С. І.

Економічна ефективність виробництва зерна на сільськогосподарських підприємствах

Сільченко І. А.
Геращенко К. І.
Острожна О. А.

Формування системи управління інноваційною діяльністю підприємства

Антошкін В. К.
Мороз О. І.

Аналіз факторів, що визначають соціально­економічну безпеку регіонів

Педан В. І.

Економічний аспект історії становлення та розвитку кримінальної відповідальності за посягання на рибні ресурси на території Війська Запорізького

Попова Н. О.
Коваль А. Ю.

Статистична оцінка структурних відмінностей валового регіонального продукту Запорізької області

Артеменко Д. М.

Розвиток методичного забезпечення проведення оцінки ринкової вартості прав вимоги за дебіторською заборгованістю комерційного банку

Вовчак О. Д.
Канцір І. А.

Забезпечення стійкого розвитку фінансового сектору в контексті мінімізації системних ризиків