Вісник БУМіБ № 3(43)2018

Повний текст випуску

Вісник БУМІБ №3(43), 2018

Березіна С. Б.

Дослідження основних рис пенсійної системи України

Добренко О. О.
Протасенко І. В.
Тремаскіна І. О.

Інвестиції та інновації як джерело забезпечення зростання економіки і формування продуктивної зайнятості

Кірова Л. Л.

Інтеграційні процеси як рушійні сили в агропродовольчій системі

Клименко А. А.
Литвин П. І.

Методичні підходи оцінки економічної та екологічної ефективності землекористування

Антошкіна Л. І.
Юрченко Ю. Ю.

Туризм в контексті сталого суспільного розвитку

Фролова Г. І.
Карпенко С. Р.
Чепур Т. В.

Підвищення рівня конкурентоспроможності України як фактор виходу з кризи

Антошкін В. К.

Взаємозв’язок ефективності функціонування та соціально­економічної безпеки аграрних підприємств

Горяча О. Л.
Трашков О. Є.
Шестаков Б. А.

Експортний потенціал підприємств України

Каткова Т. І.
Княженко І. І.
Шевченко В. Р.

Цифровий маркетинг як інструмент для сегментації цільових ринків комунікацій

Ковтун В. А.

Організаційні та економічні складові виробництва сільськогосподарської продукції

Наймарк К. А.

Дослідження діяльності авіакомпанії «Air France­KLM»

Рунчева Н. В.
Гричаний С. О.
Новікова О. В.

Впровадження інноваційних послуг у діяльність підприємств повітряного транспорту

Сільченко І. А.
Горяча А. Ю.

Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процеси управління інноваційною діяльністю підприємства

Трикоз І. В.
Соловйов Д. І.

Дослідження сучасних методів управління персоналом в ресторанному бізнесі

Фролова Г. І.
Шляховий М. М.
Данькович І. М.

Стратегічний менеджмент розвитку дорожньо­будівельного підприємства

Бритвєнко А. С.
Батрак С. В.
Хомічук Г. Д.

Теоретичні аспекти хеджування ф’ючерсними контрактами