Вісник БУМіБ № 4(24)2013

Антошкіна Л. І.
Беседіна Т. І.

Проблеми вдосконалення договірних відносин у зовнішньоекономічній діяльності

Єлісєєнко О. В.
Скобєлєва Г. С.

Інвестиційна активність україни в умовах економічної інтеграції

Тарлопов І. О.

Моделі Хекшера-Оліна-Самуельсона й парадокс В. Леонтьєва в теоріях зовнішньоекономічної діяльності

Гамалій В. Ф.
Романчук С. А.
Ткачук О. В.

Прогнозування розвитку національного будівельного ринку в умовах економічної кризи

Соловйов В. І.

Теоретичні основи функціонування бізнес-інкубаторів

Соловйов Д. І.

Впровадження елементів державно-приватного партнерства у функціонування туристичної сфери україни

Попович А. А.

Ресурсна рента та регулювання рибальства в Азовському морі

Татьянич Л. С.
Бабарика О. В.

Сучасний стан та подальші перспективи ринку праці в сільській місцевості

Ващенко Н. В.

Обґрунтування процесу безперервного розвитку підприємства на основі теорії життєвого циклу

Глубіцька Т. В.

Створення та функціонування техноекопарків як передумова розвитку екологічно стійкого бізнесу

Каліна Л. М.

Шляхи забезпечення ефективного управління економічним потенціалом підприємств в умовах розвитку країни

Коваленко Н. М.
Галінська О. С.

Чинники формування конкурентної стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств-експортерів металургійної галузі

Компанієць Т. І.

Кластери як інноваційна форма розвитку регіональної економіки

Лактіонов Є. Ю.

Розробка методики оцінювання якості програмного забезпечення для потреб підприємства на основі його супроводжуваності

Маркова Н. О.
Киосева И. А.

Возможности применения сценарного прогнозирования в маркетинговых исследованиях

Рузакова О. В.

Розробка комерційної ідеї інформаційної фірми

Антошкін В. К.

Соціально-економічна безпека регіонів України

Клименко А. А.

Державні та регіональні програми сталого розвитку аграрної сфери економіки

Лепьохіна О. В.

Сільськогосподарське машинобудування у системі економічної науки

Медвідь В. Ю.

Умови дієвого економічного регулювання регіонального розвитку

Рунчева Н. В.

Формування ресурсного потенціалу корпоративного сектору сільського господарства регіонів України

Климаш Н. І.

Методичні основи управління ефективністю діяльності підприємств кондитерської промисловості з позиції вартісно-орієнтованого підходу

Малишенко К. А.

Фактори, що визначають особливості фондового ринку україни

Попович А. А.

Підхід до виявлення потреби підприємства у фінансовому виді реструктуризації

Сілакова Г. В.
Сопіженко О. О.

Оптимізація структури капіталу підприємства на основі використання теоретико-ігрового підходу

Вареник О. Ф.
Марченко В. М.

Організація обліку розрахунків за паливними картками

Георгієва А. І.
Леушина А. О.

Облік фінансування бюджетних установ

Рунчева Н. В.
Колесник Н. В.

Дебіторська заборгованість: шляхи запобігання й оптимізація стягнення

Юркова І. М.

Оцінка виробничих запасів на підприємствах вугільної промисловості

Вітлінський В. В.

Рецензія на підручник «економічна кібернетика» для студентів напряму підготовки «економічна кібернетика» за редакцією професора О. Ю. Чубукової

№4 (24) 2013

Повний текст випуску