Вісник БУМіБ № 4(28)2014

О. В. Єлісєєнко
Г. С. Скобєлєва

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Л. Л. Кірова

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ У ЄС ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В КРАЇНАХ З РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ

Л. І. Антошкіна

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

А. С. Бритвєнко

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КОРПОРАТИЗАЦІЇ МАСЛОЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

А. А. Клименко

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ АПК

О. В. Мартякова
І. В. Трикоз

ТІНІЗАЦІЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

М. В. Поляков

РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

І. В. Пятак

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК НАПРЯМОК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

Н. В. Рунчева

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Ю. О. Солодовник

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ І КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ВПРОВАДЖЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ

Л. С. Татьянич

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В АПК

Г. І. Фролова

РИНКОВЕ КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

І. Є. Якушева

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

С. Б. Алєксєєв

ВИБІР СТАРТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ НА ПІДСТАВІ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Я. І. Глущенко

ОЦІНКА ЯКОСТІ КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТОРГІВЛІ

Ю. З. Драчук

СОСТОЯНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Н. О. Попова

КОНЦЕПЦІЯ «ПОТРІЙНОЇ СПІРАЛІ» В РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ

А. М. Пужай-Череда

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ОБОРОТНИХ КОШТАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. В. Хмурова
Н. О. Яницька

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН НА ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Л. М. Шульгіна

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. К. Антошкін

МЕХАНІЗМИ І ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

В. Г. Настич

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

А. С. Волочко

ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

І. В. Заюков

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ УКРАЇНИ

Ю. Б. Чернявська

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ — НЕОБХІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО МОЛОДІЖНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Ю. А. Бучакчийська

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА

В. О. Степанова
Р. В. Руда

СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ УКРАЇНИ

А. І. Георгієва
Н. В. Колесник

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В АПТЕКАХ

Д. І. Соловйов

СУТНІСТЬ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ