Вісник БУМіБ № 4(32)2015

4(32)2015

Повний текст випуску

Антошкіна Л. І.
Беседін В. Ф.

Сутність і динаміка макроекономічних показників виробництва

Бажан І. І.

Інноваційний потенціал інтелектуальних ресурсів

Бритвєнко А. С.

Формування інноваційних моделей корпоративного розвитку масложирової галузі

Мартякова О. В.
Трикоз І. В.

Перспективи модернізації сфери охорони здоров’я

Настич В. Г.

Теоретичні аспекти страхування ризиків у сільському господарстві

Рунчева Н. В.

Маркетингові стратегії сталого розвитку аграрного ринку

Соловйов Д. І.

Організаційно­економічні основи регулювання стандартизації та категоризації національних засобів розміщення

Тарлопов І. О.
Сєдова Ю. І.

Маркетинг як складова відтворювального процесу

Скобєлєва Г. С.
Єлісєєнко О. В.

Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України

Кіосєва І. А.
Маркова Н. О.

Використання економіко­математичного моделювання для оцінки впливу елементів корпоративної культури на конкурентоспроможність підприємства

Компанієць Т. І.

Планування рекламної діяльності туристичного підприємства в умовах сучасного ринку туристичних послуг

Могилат М. Г.

Організаційно­економічні резерви підвищення ефективності використання орних земель сільськогосподарських підприємств

Олійник А. С.

Особливості функціонування фермерських господарств в Україні

Попова Н. О.

Роль інноваційного потенціалу внз у формуванні ключових компетенцій

Татьянич Л. С.

Принципи ефективної цінової політики підприємтва

Антошкін В. К.

Домінанти організаційно­економічного механізму управління соціально­економічною безпекою регіонів

Княженко І. І.

Економіко­математичне моделювання агропродовольчого кластера регіону

Шило К. М.

Методичні положення оцінювання трудового потенціалу країни

Бучакчийська Ю. А.

Зміцнення доходної бази місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації

Руда Р. В.

Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості страхової організації

Степанова В. О.

Вплив фінансової нестабільності на ліквідність банківської системи України