Вісник БУМіБ № 4(40)2017

Величко Т. Г.

Напрями удосконалення управління розвитком та ефективністю галузевих ринків

Горяча О. Л.
Майоров Є. Ю.
Коссе Н. Ф.

Маркетингові стратегії експорту пшениці

Княженко І. І.
Меренчук К. В.
Нікольченко І. О.

Проектно­орієнтований підхід до управління агропродовольчою системою України

Міхов Л. І.
Гуржій К. В.
Жур В. В.

Сучасні тенденції розвитку ринку послуг в Україні

Рунчева Н. В.
Вороновська З. С.
Дишкант А. О.

Екологічна рента в сільському господарстві

Юрченко Ю. Ю.
Батрак С. В.

Дорожнє картування як інструмент стратегічного планування розвитку туризму

Бритвєнко А. С.
Семенов А. В.
Тулопов Д. В.

Маркетингові інформаційні системи в АПК

Новак Н. П.
Кривець Ю. М.
Постол А. А.

Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств шляхом розвитку органічного виробництва на засадах диверсифікації діяльності та cоціальної відповідальності

Мармуль Л. О.
Петренко В. С.

Стратегічне позиціонування підприємств з іноземними інвестиціями в аграрній сфері економіки

Пилипенко К. А.

Органічне виробництво як інструмент зміцнення продовольчої безпеки

Романюк І. А.
Яровий В. Ф.

Соціально­економічна ефективність функціонування підприємств сільського зеленого туризму та галузі туризму загалом

Рунчева Н. В.

Розвиток аграрних підприємств з іноземними інвестиціями

Сільченко І. А.
Архіпова В. М.

Планування як визначна необхідність розвитку інноваційної діяльності підприємств

Гудзь П. В.

Теоретичне обґрунтування практичної реалізації кластерної політики в регіоні

Пашкевич М. С.
Фінагіна О. В.

Формування позитивного іміджу територій як базис розвитку ділового середовища регіонів України

Кірова Л. Л.
Воробйов М. О.

Комплексний аналіз фінансово­економічного стану ПАТ «Укрсоцбанк» з висуванням подальших шляхів щодо його фінансового оздоровлення

Ігнатенко М. М.

Формування інформаційної безпеки підприємств і організацій в умовах автоматизації обліку та фінансової звітності

Мармуль Л. О.
Коваль С. В.
Круковська О. В.

Перспективи розвитку національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності