Вісник БУМіБ № 4(44)2018

Повний текст випуску

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 2018, № 4(44)

Антошкін В. К.

Фінансові інструменти економічної безпеки агропідприємств України

Іщенко О. А.

Концептуальні засади сталого розвитку транспортно­логістичних систем

Бритвєнко А. С.

Напрями інноваційно­інвестиційної активності олійно­жирових підприємств

Горбачова І. О.

Поточний стан та перспективи розвитку рекреаційно­туристичної сфери Запорізької області

Горяча О. Л.
Попов О. В.

Напрями підвищення потенціалу машинобудівних підприємств України

Жучінський О. Ю.

Фінансові джерела регулювання та підтримки розвитку підприємств і закладів соціально­культурної сфери у контексті реформування сільських територій

Захарченко П. В.
Жваненко С. А.

Динамічна модель перерозподілу ресурсів у курортно­рекреаційній сфері

Ігнатенко М. М.
Леваєва Л. Ю.
Тєтєрятнік Л. М.

Методичні основи дослідження процесів формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств

Кучеренко М. А.

Облік та аналіз виробничо­економічних показників діяльності сільськогосподарських кооперативів

Овчарук О. М.

Економічна діагностика в системі антикризового управління підприємств агропродовольчої сфери

Трикоз І. В.
Коваленко Л. І.
Пишна К. О.

Оптимізація технологічних процесів приготування кормів для забезпечення якості й конкурентоспроможності продукції підприємства

Фролова Г. І.
Кулініч С. В.

Оцінка економічної ефективності організаційного реінжинірингу бізнес­процесів

Клименко А. А.
Глотова К. О.
Ванієва А. Р.

Імперативи екологізації землекористування в Україні

Кунгурцева-­Мащенко Т. Є.

Бістабільні моделі рекреаційної економіки з урахуванням синергетичного ефекту

Рунчева Н. В.
Чапала О. О.
Монаєнко Я. О.

Принципи реалізації стратегії контент­маркетингу

Черемісіна Т. В.
Леміш К. М.
Казачковська Г. В., Бабіна Н. І.

Зарубіжний досвід практики розвитку «зеленої економіки»

Аранчій В. І.

Соціальна спрямованість формування бюджету для громадян