Сучасні умови розвитку краудфандингу в Україні

Автор: 
Фоменко А. О.


УДК 004.9

Анотація. У статті описано сучасний стан розвитку краудфандингу в Україні. Краудфандинг — це колективна співпраця людей, які добровільно об’єднують свої гроші або інші ресурси разом, як правило, через Інтернет, щоб підтримати зусилля інших людей або організацій. У основі послуги лежить спеціалізований інтернет-портал, на якому після детальної реєстрації користувач створює проект, що потребує фінансування.

Ключові слова: інноваційна діяльність, краудфандинг, фінансування проектів, інвестування, інтернет-портал, стартапи.

Summary. This article describes the current status of croudfunding in Ukraine. Croudfunding — a collective cooperation of people who voluntarily pool their money and other resources together, usually via the Internet, to support efforts by other people or organizations. At the core services is a specialized Internet portal that following a detailed registration a user creates a project that requires funding.

Key words: innovation, croudfunding, project finance, investing, online portal startups.

Фоменко Анастасія Олексіївна, асистент кафедри програмного забезпечення систем Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: оцінка ризику програмних проектів, веб-розробка, бази даних, геоінформаційні системи і технології.


Фоменко А. О. Сучасні умови розвитку краудфандингу в Україні / Фоменко А. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.93—96.


Файл статьи: