Бухгалтерський облік сільскогосподарської діяльності в контексті сталого розвитку скандинавських країн

Автор: 
Вороновська О. В.

УДК 657.221

Анотація. У статті проведений порівняльний аналіз досвіду фінансової децентралізації скандинавських країн у контексті забезпечення їх сталого розвитку. Визначені характерні особливості та ключові фактори успішності зазначеного процесу.

Ключові слова: децентралізація фіскальних функцій держави, сталий розвиток.

 

Аннотация. Рассмотрены особенности построения бухгалтерского учета сельскохозяйственной деятельности через призму влияния концепций устойчивого развития, теории физической экономии и биологической составляющей активов аграрных предприятий.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, физическая экономия, энергия, биологические активы, земля.

Вороновська Олена Володимирівна, завідувач кафедри «Облік і аудит» Таврійського державного агротехнологічного університету, кандидат економічних наук, доцент. 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, прт Б. Хмельницького, 18.

Наукові інтереси: облік і аудит екологічної діяльності в АПВ.

Вороновська О. В. Бухгалтерський облік сільскогосподарської діяльності в контексті сталого розвитку скандинавських країн / О. В. Вороновська // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №1(13).  — С. 100—103.

Файл статьи: