Использование инвестиционных ресурсов для повышения конкурентоспособности предприятий АПК

Автор: 
Майданевич П. М.

УДК 330:339

Аннотация. В статье на основе анализа эффективности использования инвестиционных ресурсов выделены составные элементы конкурентоспособности предприятий, отражены показатели расчета параметров конкурентоспособности на примере предприятий АПК.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционные ресурсы, уровень конкурентоспособности.

Майданевич Петро Миколайович, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Південної філії «Кримський агротехнічний університет» Національного аграрного університету, кандидат економічних наук, доцент. 95492, м. Сімферополь, с. Аграрне.

Наукові інтереси: інвестування у сільському господарстві.

Майданевич П. М. Использование инвестиционных ресурсов для повышения конкурентоспособности предприятий АПК/ П.М. Майданевич // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №1(13). — С. 34—37.

Файл статьи: