Корпоративный сектор Украины: тенденции его развития и особенности его влияния на окружающую среду

Автор: 
Пимоненко Т. В.

УДК 330.87(477):502.131.1

Аннотация. Рассмотрены особенности функционирования корпоративного сектора Украины, выделены задачи и направления его развития. Проанализировано воздействие корпоративного сектора на окружающую природную среду, пути уменьшения негативного воздействия на окружающую природную среду.

Ключевые слова: корпорация, корпоративное управление, загрязнение, экологизация.

Пімоненко Тетяна Володимирівна, аспірант кафедри економіки Сумського державного університету. 42342, Сумська область, Сумський район, с. Косівщина, вул. 50 років Перемоги, буд. 4.

Наукові інтереси: екологічний аудит, аналіз упровадження екологічного аудиту на вітчизняних підприємствах.

Пимоненко Т. В. Корпоративный сектор Украины: тенденции его развития и особенности его влияния на окружающую среду/Т.В. Пимоненко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №1(13). — С. 43—47.

Файл статьи: