Опыт финансовой децентрализации в контексте обеспечения устойчивого развития скандинавских стран

Автор: 
Деркач Н.И.

УДК 336.1+338.244

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ опыта финансовой децентрализации скандинавских стран в контексте обеспечения их устойчивого развития. Определены характерные особенности и ключевые факторы успешности данного процесса.

Ключевые слова: децентрализация фискальных функций государства, устойчивое развитие.

Деркач Микола Іванович, науковий співробітник кафедри міжнародних фінансів Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, кандидат економічних наук. 49027, м. Дніпропетровськ, вул. Фучика, 15/87.

Наукові інтереси: податкова і бюджетна системи України, проблеми фіскальної децентралізації, інструменти і механізми державного регулювання національного господарства.

Деркач Н.И. Опыт финансовой децентрализаaции в контексте обеспечения устойчивого развития скандинавских стран / Н.И. Деркач // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №1(13).   — С. 31—34.

Файл статьи: