Последствия Outsourcing для мировой экономики

Автор: 
Антошкина Л. И.
Автор: 
Висящев В. А.

УДК 339.982

Аннотация. Обоснованы взгляды автора на необходимость ограничения нерегулируемой практики outsourcing.

Ключевые слова: outsourcing, внутренний outsourcing, внешний outsourcing, оптимизация размера предприятия.

 

Анотація. Обґрунтовано погляди авторів на необхідність обмеження нерегульованої практики outsourcing.

Ключові слова: outsourcing, внутрішній outsourcing, зовнішній outsourcing, оптимізація розміру підприємства.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117А.

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, стратегічне управління підприємством.

Антошкина Л. И. Последствия Outsourcing для мировой экономики/ Л.И. Антошкина, В.А. Висящев // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №1(13). — С. 9—19.

Файл статьи: