Аналіз ринку аудиторських послуг в Україні

Автор: 
Гноєва І. М.

УДК 657.6.001(477)

Анотація. Висвітлено тенденції розвитку ринку аудиторських послуг, проведено аналіз стану ринку аудиторських послуг в Україні.

Ключові слова: аудит, аудитор,аудиторська фірма, аудиторська послуга, ринок.

 

Аннотация. Отражены тенденции развития рынка аудиторских услуг, выполнен анализ состояния рынка аудиторских услуг в Украине.

Ключевые слова: аудит, аудитор, аудиторская фирма, аудиторская услуга, рынок.

Гноєва Ірина Миколаївна, асистент кафедри «Облік, аналіз і аудит» Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 61, кв. 20.

Наукові інтереси: маркетингова діяльність підприємств на ринку аудиторських послуг.

Гноєва І. М. Аналіз ринку аудиторських послуг в Україні / І. М. Гноєва  // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №1(13). — С. 103—106.

Файл статьи: