Тенденции развития дистанционного образования в Украине

Автор: 
Снеговая С. Н.
Автор: 
Македонская Л. А.

УДК 378.147.111

Аннотация. Обоснована необходимость теоретического анализа отдельных аспектов развития дистанционного образования в Украине. Выявлены проблемы развития дистанционного образования в Украине, а также предложены пути решения данных проблем.

Ключевые слова: анализ, дистанционное образование, интернет, информационные технологии, компьютеризация, финансирование.

Снєгова Сніжана Миколаївна, аспірант кафедри «Управління віробництвом» Донецького національного технічного університету. 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58.

Наукові інтереси: регулювання інноваційного розвитку ринку соціальних послуг.

Снеговая С. Н.Тенденции развития дистанционного образования в Украине/ С.Н. Снеговая, Л.А. Македонская // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №1(13). — С. 84—87.

Файл статьи: