Виртуализация вычислений и экономические показатели корпоративной IT-инфраструктуры

Автор: 
Матвеев И. Н.
Автор: 
Кулиш А. И.

УДК 004:33

Аннотация. В данной статье рассматриваются экономические аспекты использования технологий виртуализации в IT средах предприятий.

Ключевые слова: виртуализация, технологии виртуализации, виртуальная среда, виртуальная машина, IT услуги, IT среды.

Матвєєв Ігор Миколайович, старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117А.

Наукові інтереси: сучасна теорія управління, моделювання систем, оцінка економічної ефективності.

Матвеев И. Н. Виртуализация вычислений и экономические показатели корпоративной IT-инфраструктуры / И.Н. Матвеев, А.И. Кулиш / Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №1(13).   — С. 60—63.

Файл статьи: