Выявление и усиление конкурентных преимуществ Луганской области

Автор: 
Лыскова С. С.

УДК 332.146.2(477.61)

Аннотация. Рассмотрены факторы достижения и формы проявления конкурентных преимуществ на основе ранжирования Луганской области и регионовконкурентов. Выявлены направления и инструменты усиления конкурентных преимуществ.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентные преимущества, потенциал региона.

Лискова Світлана Сергіївна, старший викладач кафедри «Туризм і готельне господарство» Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 21а.

Наукові інтереси: аналіз умов територіального розвитку, методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону, роль та місце регіонального маркетингу в системі регіональної політики, об’єктивні передумови розробки комплексу регіонального маркетингу, фактори, що впливають на привабливість території.

Лыскова С. С. Выявление и усиление конкурентных преимуществ Луганской области/ С.С. Лыскова// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №1(13).   — С. 72—77.

Файл статьи: