ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Автор: 
П’ятак І. В.

УДК 336

Анотація. Розглянуто і проаналізовано основні способи, які впливають на джерела фінансування малих підприємств. Окреслено зміни, які необхідно внести для підвищення ефективності діяльності малого підприємництва в країні.

Ключові слова: фінанси, фінансово-кредитна політика, комерційні банки, кредитні спілки, іноземні інвестиції.

Summary. Basic methods that influence on the sources of financing of small enterprises were considered and analysed. Changes that must be brought for the increase of efficiency of activity of small enterprise of the country were outlined.

Key words: finances, financing credit politics, commercial banks, credit unions, foreign investments.

П’ятак Ігор Володимирович, асистент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ,  вул. Свободи,117-А.

Наукові інтереси: сучасна стратегія ціноутворення в Україні.

П’ятак І. В. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ / І. В. П’ятак //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.153—155.

Файл статьи: