ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В СИСТЕМЕ ДЕФИНИЦИЙ

Автор: 
Антошкин В. К.

УДК 343.37 

Аннотация. Обобщены различные дефинициив объяснении причин дискриминации экономических интересов людей в послекризисный период.

Ключевые слова: теневая экономика, коррупция, экономические интересы человека, дефиниции.

Анотація: Узагальнено різні дефініції в обґрунтуванні причин дискримінації економічних інтересів людей у післякризовий період.

Ключові слова: тіньова економіка, корупція, економічні інтереси людини, дефініції.

Summary. Theoretical and empiric approaches which determe charges on preparation of specialists which provide steady development of state economy are developed.

Key words: intellectual potential, labour quality, high education, financing of education.

Антошкін Вадим Костянтинович, аспірант Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України. 01103, м. Київ-103, вул. Дружби Народів, 28. Наукові інтереси: проблеми тіньової економіки, структурування капіталу, фінансових операцій з його вивезення за кордон.

Антошкин В. К. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В СИСТЕМЕ ДЕФИНИЦИЙ/ В. К. Антошкин// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1 (17). — С. 26—34.

Файл статьи: