ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ. СУЧАСНИЙ СТАН СПРАВ

Автор: 
Олексенко М. В.

УДК 657.412.1

Анотація. Досліджено проблему формування резерву сумнівних боргів; здійснено аналіз основних методів формування резерву сумнівних боргів, що наведені в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Відзначені позитивні та негативні наслідки застосування кожного з методів.

Ключові слова: резерв сумнівних боргів, коефіцієнт сумнівності, метод абсолютної суми сумнівної заборгованості, фактично списана дебіторська заборгованість.

Summary. There were investigated the problem of forming of reserve of doubtful debts; the analysis of basic methods of forming of reserve of doubtful debts which were resulted in P(S)BU 10 «Debit debts» was carried out. The positive and negative consequences of application of each of methods were marked.

Key words: reserve of doubtful debts, coefficient of doubtfulness, method of absolute sum of doubtful debt, an account receivable is actually written-off.

Олексенко М. В. ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ. СУЧАСНИЙ СТАН СПРАВ/ М. В. Олексенко //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.181—184.

Файл статьи: