КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Автор: 
Фролова Г. І.
Автор: 
Фролова В. Ю.

УДК 331.5.024.5

Анотація. У статті розглянуто сучасний стан підприємств фармацевтичної галузі України, визначено їх конкурентний статус, запропоновано стратегічні напрямки підвищення конкурентоспроможності.

Ключові слова: фармацевтична галузь, конкурентоспроможність підприємств, доля ринку, стратегічні напрямки розвитку, ціноутворення, інвестиції, законодавча база.

Summary. The modern state of enterprises of pharmaceutical industry of Ukraine is considered in the article, its competition is status determined, strategic directions of increase of competitiveness is offered.

Key words: pharmaceutical industry, competitiveness of enterprises, market fate, strategic directions of development, pricing, investments, legislative base.

Фролова Галина Іванівна, доцент кафедри менеджменту організацій Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційні фактори розвитку регіону.

Фролова Г.І., Фролова В. Ю. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ/ Г. І. Фролова, В. Ю. Фролова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.146—152.

Файл статьи: