МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ

Автор: 
Джеджула В. В.

УДК 338.001.36

Анотація. У статті розглянуто методи аналізу ефективності інвестицій у енергозберігаючі заходи. Детально обґрунтовано критерії порівняння ефективності інвестиційного процесу підвищення енергоефетивності промислового підприємства.

Ключові слова: інвестиції, енергозберігаючі заходи, енергоефективність, критерії, інвестиційний процес.

Summary. In article methods of the analysis of efficiency of investments into power saving up actions are considered. Criteria of comparison of efficiency of investment process of increase of power efficiency of the industrial enterprise are in detail proved.

Key words: the investments which are power saving up actions, power efficiency, criteria, investment process.

Джеджула В’ячеслав Васильович, доцент кафедри теплогазопостачання Вінницького національного технічного університету, кандидат технічних наук. 21018 м. Вінниця, вул. Литвиненко, буд. 40, кв. 18.

Наукові інтереси: енергозбереження, енергетичний аудит, інвестування в енергозберігаючі процеси.

Джеджула В. В. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ / В. В. Джеджула // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.105—107.

Файл статьи: