МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ У МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Автор: 
Маркова Н. О.

УДК 339.138:303.09:303.7

Анотація. У роботі розглянуті методи моделювання, економіко-математичне моделювання, якісні та кількісні моделі, оптимізаційні моделі, вербальні моделі.

Ключові слова: маркетинг, модель, моделювання, етапи моделювання, дослідження ринку.

Summary. The methods of modelling, economic-mathematical modelling, quality and quantitative models, optimization models, verbal models are considered in this article.

Key words: marketing, model, modelling, stages of simulation, researches of the market.

Маркова Наталя Олександрівна, старший викладач кафедри математики і математичних методів в економіці Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: застосування математичних методів та моделей при вивченні джерел економічного розвитку.

Маркова Н. О.  МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ У МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ/ Н. О. Маркова//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.130—135.

Файл статьи: