МОДЕЛЮВАННЯ КРИМІНОГЕННОЇ ОБСТАНОВКИ В МІСЦЯХ РОЗМІЩЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Автор: 
Курова Т. Г.

УДК 338.24.01

Анотація. У роботі розглядається аналіз, оцінка й прогнозування криміногенної обстановки в місцях розміщення туристичних комплексів у регіоні.

Ключові слова: нормальний розподіл, функція Лапласа, ймовірність події, факторні моделі.

Summary. In this article the analysis, evaluation and prediction of the crime situation in the locations of tourist facilities in the region is reserched.

Key words: the normal distribution, the function of Laplace, the probability of the event, factor models.

Курова Тетяна Григорівна, асистент кафедри математики і математичних методів в економіці Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: математичні методи і моделі в економіці.

Курова Т. Г.  МОДЕЛЮВАННЯ КРИМІНОГЕННОЇ ОБСТАНОВКИ В МІСЦЯХ РОЗМІЩЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ/ Т.Г.Курова// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С. 73—75.

Файл статьи: