ННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО ПРИСКОРЕННЯ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНИХ КРИЗОВИХ РИЗИКІВ ДЛЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор: 
Каткова Т. І.

УДК 33(477):005.591.6

Анотація. У статті розглянуто наслідки впливу світової економічної кризи на стан економіки України та визначено перспективи інноваційного розвитку країни в умовах підвищених кризових ризиків для світової економіки.

Ключові слова: економічна криза, соціально-економічний розвиток, інноваційний розвиток, макроекономічні показники, світова економіка.

Summary. The consequences of influence of world economic crisis on the state of economy of Ukraine are considered and the prospects, of innovative development of the country in conditions of enhanceable crisis risks for world economy are determined.

Key words: economic crisis, socio-economic development, innovative development, macroeconomic indexes,

world economy.

Каткова Тетяна Ігорівна, завідувач кафедри математики та математичних методів в економіці Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат педагогічних наук, доцент. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: застосування математичних методів та моделей при вивченні проблем і

перспектив розвитку підприємств.

Каткова Т. І. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО ПРИСКОРЕННЯ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНИХ КРИЗОВИХ РИЗИКІВ ДЛЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ / Т. І. Каткова// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1 (17). — С. 64—69.

 

Файл статьи: