ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: 
Сільченко І. А.

УДК 658:330.341

Анотація. Статтю присвячено питанням організації і регулюванню інноваційного розвитку промислових підприємств. Розглянуто теоретичні положення, методичні та практичні рекомендації щодо розвитку механізму організації і регулювання інноваційного розвитку промислових підприємств з позиції сучасних соціально-економічних вимог.

Ключові слова: інновації, нові технології, дифузія інновацій, інвестиції, життєвий цикл.

Summary. This article is devoted to the issues of organization and regulation of innovative development of undertaking. Theoretical situation, methodological and practical recommendations for the development of the mechanism of Organization and regulation of innovative development of industrial enterprises from the perspective of modern social and economic requirements are considered.

Key words: innovations, new technologies, diffusion of innovations, investments, life cycle.

Сільченко Ірина Анатоліївна, асистент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117 А.

Наукові інтереси: економіка й організація інноваційної діяльності підприємства.

Сільченко І. А. ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ/І.А.Сільченко//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.139—144.

Файл статьи: