ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор: 
Макаренко Ю. П.

УДК 332.1

Анотація. Статтю присвячено питанню визначення сутності, функцій і характерних особливостей домогосподарств, що підносить їх роль і підвищує значення в сучасних умовах. Наведено основні види доходів і витрат домогосподарств.

Ключові слова: домогосподарство, господарство населення, особисті селянські господарства, сімейні господарства, сільське господарство.

Summary. The article is devoted to determining the nature, functions, and characteristics of households that elevates their role and increasing importance in modern conditions. The basic items of income and household expenditures.

Key words: household, farms, private farms, family farms and agriculture.

Макаренко Юлія Петрівна, докторант ННЦ Інституту аграрної економіки НААН України. 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10.

Наукові інтереси: економічний механізм концентрації сільсь когосподарського виробництва.

Макаренко Ю.П.ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ/ Ю. П. Макаренко//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №23(17). — С.125—130.

Файл статьи: