ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Автор: 
Матвійчук Л. Ю.

УДК 330.332

Анотація. У статті розглянуто сутність та значення інвестиційних процесів як ключового чинника раціонального використання та охорони туристичних ресурсів, визначено їх перспективи та пріоритетні напрями у системі регіонального розвитку туристичної галузі.

Ключові слова: інвестиційні процеси, туристичні ресурси, раціональне використання та охорона.

Summary. The article reviews the nature and value of investment processes as a key factor in the rational use and protection of tourism resources, defined their perspectives and priorities in the system of regional development of tourism industry.

Key words: investment processes, tourist resources, rational use and protection.

Матвійчук Л. Ю. ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ / Л. Ю. Матвійчук // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1 (17). — С. 76—79.

Файл статьи: