ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ТИПУ

Автор: 
Стеченко Д. М.
Автор: 
Тимошенко Н. Ю.

УДК 331.546

Анотація: у статті проаналізовано проблеми системи освіти в Україні, розроблено підходи, що сприяють підвищенню професійних знань фахівців як основних носіїв інтелектуального потенціалу. Розроблені критерії формування матеріалу спецдисциплін. Виявлено місце освіти в інноваційній економіці.

Ключові слова: якість освіти, знання, критериї, дослідницький університет, інтелектуальний потенціал, інноваційна економіка.

Summary: In this article the problems of the education system in Ukraine are analyzed and the approaches that improve the professional skills of specialists as the main holder of intellectual potential are developed. Also it is developed criteria for the formation of special disciplines of the material. The place of education in the innovation economy is found.

Key words: quality of education, knowledge, criterion, research university, intellectual potential, innovative economy.

Стеченко Дмитро Миколайович, профессор кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор економічних наук, професор. 02068, м.Київ, вул. Драгоманова, 44а, кв. 103.

Стеченко Д. М., Тимошенко Н. Ю.  ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ТИПУ/ Д. М. Стеченко, Н. Ю. Тимошенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.90—93.

Файл статьи: