ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор: 
Єлісєєнко О. В.

УДК 339.9

Анотація: Стаття присвячена дослідженню формування конкурентного середовища в Україні та аналізу його сучасного стану. Визначено місце України у міжнародних рейтингах конкурентоспроможності.

Ключові слова: конкурентне середовище, конкурентоспроможність, приватизація, конкурентна політика, глобальний індекс конкурентоспроможності, індекс економічної свободи.

Summary. The thesis is devoted to research of the forming of competitive environment in Ukraine and itscurrent

situation analysis. Ukraine’s place in international rating of competitivenesswas determined.

Key words: competitive environment, competition, privatization, competitive policy, Global Competitiveness

Index, Index of Economic Freedom.

Єлісєєнко Олена Володимирівна, асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: підвищення конкуренто-спроможності економіки Украни в умовах світового господарства.

Єлісєєнко О. В. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ / О. В. Єлісєєнко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С. 35—40.

Файл статьи: